WIADOMOŚCI

Inwentaryzacja odpadów rolniczych 

A A A

17.10.2019

  

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił program priorytetowy „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” w ramach którego gminy mogą otrzymać dotację na pokrycie kosztów transportu, odzysku lub unieszkodliwienia odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag pochodzących z gospodarstw rolnych.

 

W celu ustalenia zapotrzebowania i sporządzenia wniosku o dofinansowanie niezbędne jest przeprowadzenie inwentaryzacji w terminie do 15.11.2019 r.

W załączeniu:

 

 

do góry  |