WIADOMOŚCI

Statystyczne badania ankietowe 

A A A

25.02.2020

  

Na prośbę Urzędu Statystycznego we Wrocławiu publikujemy harmonogram badań ankietowych w 2020 r.

Wyniki analiz prowadzonych w oparciu o zrealizowane badania są prezentowane w ogólnie dostępnych publikacjach Głównego Urzędu Statystycznego oraz Urzędu Statystycznego Unii Europejskiej (Eurostat). Publikacje te dla Państwa wygody mają formę elektroniczną i papierową. 

Wiele z nich możecie Państwo znaleźć na stronie GUS www.stat.gov.pl 

Pragnąc kontynuować podjętą misję w zakresie badań ankietowych, Główny Urząd Statystyczny zwraca się do Państwa z prośbą o udział w badaniach statystyki publicznej. Państwa przychylność wobec ankieterów statystycznych, czas im poświęcony, zapewnią wysoką jakość uzyskanych danych statystycznych.

Więcej informacji w linku http://form.stat.gov.pl/BadaniaAnkietowe/2020/index.htm.  


Do pobrania:


 

 

do góry  |